Game Почистване на класната стая онлайн

Най-вероятно си знаят какво са замърсени след учебните занятия. Днес ви са останали на служба в клас и учителят ти даде пет минути, за цялостно почистване. Хвърли го в кошчето за боклук, малката книжка е красиво сгънати върху бюрото. Дръж чантата на масата и така нататък. Почистване Game подпомогне развитието на визуална памет и интуиция.
0%

Тези флаш игри