Game Две кули онлайн

Можете изградят своя замък и изглаждане на т.нар карти. По време на строителството, то ще звучи приятна музика. Но не се чува, врагът не спи.
0%

Тези флаш игри